SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Veľkokapacitné kontajnery

 24.10.2023

Oznamujeme občanom, že od 23.10.2023 sú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na rozmerný komunálny odpad.

Kontajnery sú pristavené v centre obce pri parku a pri kapličke.

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Patrí sem starý aj čalúnený nábytok - rozobratý,  kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Dôrazne žiadame  občanov, aby do kontajnera ukladali iba odpad, na ktorý je určený.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, šatstvo  a ani drobný stavebný odpad !!!

Ďakujeme


Zoznam aktualít: