SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rómska komunita

Chceme sa učiť a hrať.

Komunitné centrum Ostrovany v súčasnej dobe pracuje na projekte „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“, ktorý sa začal v roku 2009. V tomto projekte sa zameriavame na predškolskú výchovu, deti vo veku do 5 rokov, ktoré sa učia rozpoznávať farby, kresliť, počítať, učia sa základným hygienickým návykom a pod. Od začiatku projektu sa každý mesiac zúčastnili deti takto:
v mesiaci 10/09 celkovo 75 detí , 11/09 - 98 detí, 12/09 – 94 detí, 01/10 - 71 detí, 02/10 – 83 detí.
Počas tohto sa deti naučili orientovať sa v okolí domova, rozpoznávať základné farby a to červenú, žltú, zelenú, modrú, aj ovocie a zeleninu. Učili sa časti nášho tela, čo je rodina a koho v nej majú, geometrické tvary a to bodky, kruh, štvorec, trojuholník , obdĺžnik, lomené a šikmé čiary ,  tieto tvary si precvičovali na predmetoch ako aj obkresľovaním tvarov na pripravených podkladoch. Ukázalo sa im ako držať ceruzku, či farbičku a kresliť pripravené obrázky s tematikou ročných období ako jeseň, zima a jar. Pri tomto sa zameriavalo na vyberanie oblečenia kreslených na obrázkoch, ich rozpoznávanie a čo jednotlivé ročné obdobia prinášajú /spadnutie lístia, sneh, ľad, či vyrastanie trávy/. Učili sa básničky a pesničky, na ktoré tlieskali alebo tancovali. Začali sme prvé strihanie pásikov s nožnicami, nalepovali sme obrázky a vytvárali si ozdoby na Mikuláša, ktorý sa konal v mesiaci december. Mesiaci január 2010 sa konal v KC detský karneval. Pripravili sme si pomôcky na priraďovanie prvkov a naučili sa počítať do 5.
Dňa 11.2.2010 k nám do KC došli aj pracovníci BBC NEWS p. Nick Thorpe, THE TIMES p. Adam LeBor a z Nadácie Milana Šimečku p. Daniel, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac o našom povestnom plote. Pri tejto návšteve doniesli pre naše deti hračky a oblečenie. Touto cestou sa im naše deti ako aj starosta obce s pracovníkom KC chcú poďakovať.

                                                                                                    Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                                     Trišč Marián


Náučne rady právnika - právne poradenstvo

Dňa 12.2.2010 bolo v KC Ostrovany vykonané právne poradenstvo z projektu „Premosťovanie komunít stredného a východného Slovenska“, ktorej sa zúčastnilo 13 klientov. Cieľom tejto prednášky , ktorú vykonal JUDr. Stašák z ETP Slovensko, bolo poskytnutie právnych informácií, ktoré môžu naši klienti využiť v bežnom živote a v danej situácii. Vo svojom poradenstve sa zameral najmä na rýchle pôžičky z nebankových subjektov, ktoré sú pre našich klientov veľkým lákadlom, pretože sa vedia vybaviť veľmi rýchlo a bez zbytočného dokladovania, ale pri tom si neuvedomia, že i pri čo najmenšom omeškaní týchto splátok sa dostanú do takého kolotoča dlhov, z ktorého sa veľmi ťažko dostávajú. Veríme, že si klienti dobré mienené rady právnika zoberú k srdcu a vyvarujú sa takto zbytočným problémom.

                

Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                                             Trišč Marián 

 

Aj my sa chceme naučiť šiť.

Komunitné centrum Ostrovany počas plnenia projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“, má aj mimoškolskú činnosť a to kurz šitia. Tento vedie pani Magdaléna Cervová. Cieľom tohto kurzu je naučiť mladé ženy šiť alebo opraviť si odevy. Záujem majú nielen ženy ale aj chlapci, ktorí v niektorých prípadoch majú lepšiu zručnosť ako ženy. Tento kurz si veľmi pochvaľujú, nakoľko získavajú zručnosti pri zhotovovaní a oprave vlastných odevov a majú to zdarma. Na tento kurz nám boli dodané dva šijacie stroje od „Nadácie Ježiša Krista posledných dní“ z USA a taktiež bol zakúpený ešte jeden šijací stroj, ktorý slúži na obnitkovanie látok.

                                                                                                 Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                                  Trišč Marián 

 

Náučné rady právnika - právne poradenstvo

V mesiaci jún bolo v KC Ostrovany vykonané právne poradenstvo z projektu „Premosťovanie komunít stredného a východného Slovenska“, ktorého sa zúčastnili 3 klienti, ktorí potrebovali poradiť v oblasti prepisu majetku po rodičoch a to Ema Duždová a manželia Bilí. Právne poradenstvo vykonal JUDr. Stašák z ETP Slovensko, kde im  poskytol právne informácie. Zároveň im spracoval návrh na kúpnopredajnú a darovaciu zmluvu a na zápis do katastra,  klienti si tieto žiadosti podajú už sami. Vo svojom poradenstve sa zameral aj na exekučne prípady, z dôvodu dlhu klientov za kupónové knižky, kde im vysvetlil, že postup exekútora je správny a dlh si musia vyrovnať, nakoľko by im hrozila exekúcia. Klienti sa za rady právnika poďakovali.

                                                                                                                Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                                            Trišč Marián

 

Návšteva v KC Ostrovany

Dňa 15.7.2010 navštívil naše KC v obci Ostrovany predstaviteľ Habitátu z Holandska s pracovníkmi ETP Slovensko. Po rozprave o práci v KC sme sa presunuli do rómskej osady, kde vykonal krátke návštevy u jednotlivých klientov , ktorým bola poskytnutá pôžička na zlepšenie bývania. Navštívil dom Margity Kalejovej, Aleny Duždovej, Cyrila Kaleju Januva a Rudolfa Duždu. Tam sa mohol presvedčiť ako s peniazmi z pôžičky bolo naložené, či tieto boli účelne použité. Takéto návštevy prijmeme radi, nakoľko tieto nám pomôžu zlepšiť životnú úroveň našich Rómov. 

Komunitné centrum Ostrovany 
                                                                                                                            Trišč Marián
 

 

Návšteva v KC Ostrovany

Dňa 18.8.2010 navštívil naše KC v obci Ostrovany TV Duna z Maďarskej republiky, ktorá sa zaujímala o život Rómov v osade. Zaujímala sa aj o pomoc, ktorú poskytuje OZ ETP Slovensko,  na tému pomoci sa rozprávali s našimi klientmi IDA a Habitátu,  títo si túto pomoc pochvaľovali. Navštívili aj viaceré domácnosti, klienti im vysvetľovali ako si zlepšili cestou projektov svoje bývanie a zveľadili svoje príbytky.

                                                                                                     Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                                    Trišč Marián

 

Návšteva v KC Ostrovany

Dňa 2.9.2010 navštívil naše KC v obci Ostrovany Švajčiarsky veľvyslanec p. Jozef Aregger, ktorý sa zaujímal o život Rómov v osade. Zaujímal sa aj o pomoc, ktorú poskytuje OZ ETP Slovensko, kde na tému pomoci sa rozprával so starostom obce Ing. Cyrilom Revákom a komunitným pracovníkom Mariánom Triščom. Stretol sa aj s mentormi projektu NF – „proces premeny“ s Bc. Markovou Vierou, Bc. Kolarčíkovou Katarínou a Bc. Jánom Hurčíkom, kde mu vysvetlili prácu s chránencami a čo tieto stretnutia doposiaľ priniesli v ich živote.

                                                                                                            Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                                            Trišč Marián 

 

Návšteva splnomocnenca vlády SR

Dňa 27.8.2010 navštívil naše KC splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny p. Miroslav Polák, ktorý sa stretol so starostom obce Ing. Cyrilom Revákom, zást. starostu p. Bečaverovou Vierou, KSP Bc. Markovou Vierou
a Mariánom Triščom. Jeho otázky sa dotýkali postaveného plota pri rómskej osade, sociálnej situácie Rómov a zavedenia platobných kariet pri preberaní sociálnych dávok, ako aj pomoci OZ ETP Slovensko v rómskej osade. Po rozhovore navštívil osobne rómsku osadu,  prezrel si kontroverzné oplotenie, ale aj vynovené obydlia Rómov /škoda, že sú to čierne stavby/, ktoré boli opravené na základe sporiaceho projektu IDA a pôžičkového projektu Habitát, ktoré im poskytlo OZ ETP Slovensko.

                                                                                                             Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                                            Trišč Marián

 

Október – mesiac úcty k starším.

Dňa 10.10.2010 v našom KC sa stretli dôchodcovia pri príležitosti mesiaca „október mesiac úcty k starším“. Na tomto podujatí vystúpili deti z miestnej MŠ. Príhovor k dôchodcom predniesla zást. starostu p. Viera Bečaverová a celú akciu sprevádzala poslankyňa obecného zastupiteľstva pre kultúru p. Katarína Triščová. Počas sedenia bolo dôchodcom ponuknuté občerstvenie, zákusok a kvet. Všetci na stretnutí sa tešili z vydareného podujatia.

                                                                                                  Komunitné centrum Ostrovany
                                                                                                  Trišč Marián