SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cieľ TSP v obci

Cieľové skupiny:

  • cieľovou skupinou NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK sú najmä príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a osoby, ktoré zabezpečujú realizáciu NP TSP a TP (terénni sociálni pracovníci, terénni pracovníci).
  • marginalizované rómske komunity (MRK) - sociálne vylúčené spoločenstvá s koncentráciou Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálneho a priestorového vylúčenia. Tieto spoločenstvá sú na nižšej socio-ekonomickej úrovni ako ostatné časti obce a vykazujú odlišné charakteristiky, napr. nižšia kvalita a preľudnenosť obydlí, absencia infraštruktúry, vysoká nezamestnanosť a príjmová aj materiálna chudoba obyvateľov, nižšia vzdelanostná úroveň a pod.

 

Ciele projektu:
 
 
Hlavným cieľom NP TSP a TP je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.Činnosť TSP/TP bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.