SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Osvedčovanie listín a podpisov

Obec vykonáva osvedčovanie na základe zákona č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti, v odôvodnených prípadoch možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste. Obec neoveruje: fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou.