SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 708)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024/09 Supervízia pracovníkov KC Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Mgr.Marin Fečo
45 €
2024/08 Pekárenské výrobky Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou
0 €
2024/07 Príjem o čerpanie dotácií poskytnutých z Multifunkčné ihriská v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
2024/06 Montážne práce pre MŠ Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: IQ Instal s.r.o.
12 500 €
2024/05 Opakované dodávky ovocia školskému zariadeniu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
2024/04 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: PROJEKTANT SABINOV, s.r.o.
15 500 €
2024/03 Potravinové komodity ovocie a zelenina Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Anton Šarišský
0 €
2024/02 Mrazený tovar a potravinárske výrobky Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
0 €
780/2023 Úprava práv a povinností v rámci realizácie projektu Miestna občianska a preventívna služba v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Úrad vlády SR
0 €
20240103 Dodávka programového vybavenia Správa registratúry Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: IFOsoft, s.r.o.
24 €
2024/01 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby "Chodník od OÚ k súp. č. 46 - Ostrovany" pre stavebné povolenie Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SM KOM s. r. o.
3 100 €
2409369404 Poistenie strojných a elektronických zariadení Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
191.04 €
25004/01 - 13 Cena a platobné podmienky platné od roku 2024 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0 €
2023/55 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2023 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor - č. licencie 200
1 200 €
2023/54 Dohoda o podmienkach a spôsobe vzájomnej spolupráce pri informovaní žiakov školy o možnostiach uplatnenia Digitálneho príspevku žiakmi Odb.: Základná škola Ostrovany
Dod.: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
0 €
2023/53 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obcu Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
1 500 €
2023/01_01 Vyčíslenie naviac prác na stavebnej akcii Materská škola v obci Ostrovany Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: STACH s. r. o.
8 911.83 €
2023/52 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obcu Odb.: Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Dod.: Obec Ostrovany
0 €
9107189885 Združená dodávka plynu novostavba materskej školy Kostolná ul. Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SPP, a.s.
0 €
DOD SOC 2023/11 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Seniorvital, n. o.
1 820 €
Generované portálom Uradne.sk