SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 653)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/33 Kúpa pozemku Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
300 €
2023/32 Umiestnenie elektro-energetického zariadenia Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
1 626 €
2023/31 Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
0 €
2023/18_1 Doplnenie socialneho aspektu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: CBR s. r. o.
0 €
2023/30 Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
20230805 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: IFOsoft, s.r.o.
412.20 €
2023/29 Vykonanie archeologického výskumu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ARCHEO s. r. o.
20 000 €
2023/28 Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov na základe dotácie pre podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: IQ Reality s.r.o.
157 562.50 €
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_533 Poskytnutie finančnej podpory pre školy podieľajúce sa na implementácii projektových aktivít Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
D/24/2023 Zabezpečenie bezplatnej prepravy doprovodu žiakov Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: SAD Prešov, a. s.
0 €
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_198 Poskytnutie finančnej podpory pre školy podieľajúce sa na implementácii projektových aktivít Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
DOD 0109000554 Dopoistenie budov, hál, stavieb Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
153.20 €
PZ0109000554/9 Dopoistenie vybavenia - Zberný dvor Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
1.79 €
2023/27 Povinné zmluvné poistenie Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
0 €
2023/26 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: TJ Sokol Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
800 €
2023/25 Dodávka tovaru v rámci projektu "Zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: AGRI CS Slovakia s.r.o.
80 376 €
PZ0109000554/8 Dopoistenie stavieb - Zberný dvor Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
510.41 €
2023/24 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy "Miestne občianske a preventívne služby" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
1 320 €
04/2023 Činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe "Nadstavba a prístavba ZŠ Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: R.D.TECH., s. r. o.
150 €
03/2023 Činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe "Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: R.D.TECH., s. r. o.
150 €
Generované portálom Uradne.sk