SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

 Obec Ostrovany v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácie) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

s t a n o v u j e

poplatky za sprístupnenie informácií:

1. Vyhotovenie kópií žiadaných informácií (kopírovacie práce)
Formát A4  
 • jedna strana
0,10 €
 • obojstranne
0,15 €
Formát A3  
 • jedna strana
0,15 €
 • obojstranne
0,22 €
2. Obálky (úhrada za ks)
 • A6
 • A5
 • A4
 • s doručenkou doporučene
3. Poštovné
Listová zásielka 1. trieda  
 • do 50g
0,60 €
 • do 100g
0,70 €
 • do 500g
0,80 €
 • do 1kg
1,20 €
 • do 2 kg
2,20 €
Listová zásielka 2. trieda  
 • do 50g
0,40 €
 • do 100 g
0,50 €
 • do 500 g
1,40 €
 • do 1kg
1,80 €
 • do 2kg
2,80 €
Doporučený list 1. Trieda  
 • do 50 g
1,20 €
 • do 100g
1,30 €
 • do 500g
1,40 €
 • do 1 kg
1,60 €
 • do 2 kg
2,80 €
Doporučený list 2. Trieda  
 • do 50 g
1,00 €
 • do 100 g
1,10 €
 • do 500 g
1,20 €
 • do 1 kg
1,60 €
 • do 2 kg
2,60 €
Doplnkové služby - poštovné  
 • doručenka k doporučeným listom
0,40 €
 • do vlastných rúk k doporučeným listom
0,10 €

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií sa určuje ako súčet týchto nákladov.