SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Usmernenie ministerstva vnútra SR- ako postupovať v prípade zemetrasenia

 10.10.2023

Ako postupovať v prípade zemetrasenia?

Pred zemetrasením je potrebné:
• pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
• naučiť sa základy prvej pomoci,
• poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
• neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
• dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.
 

Počas zemetrasenia je potrebné:
• pri pobyte v budove ostať dnu,
• pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov,
• zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným,
• v budove rýchlo vyhľadať vhodné miesto, postaviť sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdy nie k
oknu,
• ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet,
• nevstupovať do výťahu a na schodište,
• vonku sa zdržiavať čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov atď.,
• nezostávať v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadať ochranu pod najbližšou bránou pod portálom,
• nepoužívať otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,
• pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastaviť na otvorenom priestranstve a nevystupovať počas
trvania otrasov.
 

Po zemetrasení je potrebné:
• opatrne opustiť budovy a iné objekty narušené otrasmi, pri prechádzaní týmito objektmi hrozí
nebezpečenstvo zrútenia jednotlivých častí stavieb,
• poskytnúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom, dodržiavať
zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb,
• nezdržiavať sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek, kde môže dôjsť k ich
rozvodneniu a pretrhnutiu hrádzí,
• skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody, otvoriť okná a
opustiť budovu, mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku alebo vzniku
nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych, výbušných a iných látok ohrozujúcich životy
ľudí a životné prostredie,
• každý požiar hasiť dostupnými prostriedkami vždy s ohľadom na stav hasených objektov, organizačnými a
ďalšími pokynmi, opatreniami zabrániť rozširovaniu požiaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov požiarnych
útvarov,
• zabezpečiť trvalý dozor pri používaní otvoreného ohňa, pri opakovaných otrasoch zemského povrchu môže
dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu požiaru,
• nepodliehať panike, sledovať správy, pokyny a informácie vysielané v rozhlase, riadiť sa pokynmi,
• aktívne spolupracovať s orgánmi podieľajúcimi sa na záchranných prácach,
• nepoužívať zbytočne telefóny mobilných a pevných sietí na vybavovanie osobných záležitostí a prežitých
dojmov, vo svojom záujme uvoľniť telefónne spojenie pre urýchlené spojenie záchranárov, zdravotníkov,
hasičov, ap.,
• na pitie používať výhradne vodu prevarenú alebo pochádzajúcu zo zaručene bezpečného zdroja,
• na núdzové ubytovanie používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou v dostatočnej
vzdialenosti od vysokých budov a objektov hroziacich pádom alebo zrútením,
• na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívať vlastné auto, aby sa predišlo dopravným zápcham a aby
komunikácie boli uvoľnené pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných
účastníkov záchranných prác,
• pri pátraní po osobnom majetku v troskách budov sa nevyhnutne podriaďovať rozhodnutiu orgánov
riadiacich záchranné práce,
• v prípade nariadenej evakuácie alebo premiestnenia do iného objektu vziať so sebou pitnú vodu, potraviny,
lieky, baterku, prenosný rádiový prijímač, mobilný telefón, dôležité dokumenty a vhodný odev.


Zoznam aktualít: