Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Oznámenie z úradu práce

 04.01.2021

ÚSTREDIE PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Vážená pani primátorka, vážený pán primátor,

vážená pani starostka, vážený pán starosta,

v záujme realizácie opatrení, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 k návrhu na zmenu opatrení v súčasnej pandemickej situácii na Slovensku v období od 01.01.2021 – 24.01.2021 budú realizované nasledovné opatrenia:

  • zastavuje sa výkon činnosti v uvedenom období v rámci § 10, § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi), § 51,§ 52,§ 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). V prípade, že organizátor bude nevyhnutne potrebovať zabezpečiť výkon činností v rámci uvedených nástrojov, môže tak urobiť po dohode s úradom  a uchádzačom o zamestnanie. Organizátor je v takomto prípade povinný vydať uchádzačovi o zamestnanie potvrdenie na výkon činnosti, aby neporušil zákaz vychádzania. Neodpracovanie hodín v rámci uvedeného obdobia sa bude považovať za ospravedlnené. Príspevok v zmysle § 51, § 52, § 52a zákona o službách zamestnanosti za neodpracované hodiny nebude vyplatený. V prípade aktivačných prác (§ 10, § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi) bude občanovi /UoZ vyplatená dávka v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok bude posudzovaný, ako keby uvedené obdobie riadne odpracoval,

  • neuzatvárajú sa nové dohody v rámci § 10, § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, § 51, § 52,§ 52a zákona o službách zamestnanosti.

          V prípade záujmu máte možnosť požiadať o podrobnejšie informácie prostredníctvom stránky www.po@upsvr.gov.sk. alebo telefonicky. Telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej stránke www.upsvr.@gov.sk/po.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme 

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom