ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 603)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
ZLP-VT-2023-0314 Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: DataCentrum elektronizácie verejnej správy Slovensko
0 €
2408932531 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
728.52 €
MC15032023-001 Zhotovenie webstránky a poskytovanie služieb webhostingu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: webex.digital, s. r. o.
660 €
2023/03 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Ostrovany
Dod.: Obec Ostrovany
600 €
23/37/010/78 Zabezpečenie výkonu činností formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0 €
23/37/054/259 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
13 657.20 €
7/2022 SL_02 Zmena sídla a bankového účtu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Lenka Hujdičová
0 €
2023/02 Zhotovenbie a dodanie Územného plánu obce Ostrovany - Zmeny a doplnky č. 03 - súbor lokalít Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Architektonické štúdio Atrium, s. r. o.
11 760 €
2023/01 Zhotovenie diela "Materská škola v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: STACH s. r. o.
1 418 502.02 €
PZ0109000554/7 Dopoistenie stavieb Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
23.33 €
2022/29 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor - č. licencie 200
1 200 €
25 004/01 - 12 Cena a platobné podmienky platné od roku 2023 Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0 €
1092/2021 - 1 Predĺženie doby trvania projektu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Úrad vlády SR
41 858 €
22/37/012/160 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0 €
22/37/012/159 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0 €
22/37/012/158 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0 €
22/37/012/157 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0 €
22/37/012/146 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0 €
22/37/012/144 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2012

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy 2011

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom