ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 568)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022/14/1 Zmena v dôsledku zistenia dodatočných nákladov - náhrada textu v článku 3 - Cena Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: AURIOL spol. s r.o.
77 043.22 €
2022/26 Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: VSE, a.s.
0 €
SOP-02-11-2022-Sk Prevádzka redakčného systému a internetových stránok www.msostrovany.sk Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Galileo Corporation, s. r. o.
36 €
SOD-02-11-2022-SK Vytvorenie webového sídla www.msostrovany.sk Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Galileo Corporation, s. r. o.
1 687.20 €
ZS-02-11-2022-SK Poskytnutie platformy pre prevádzku internetových stránok Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Galileo Corporation, s. r. o.
0 €
656/2022 Úprava vzájomných práv a povinností pri vytváraní inkluzívneho prostredia v MŠpovinností pri Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Úrad vlády SR
47 396.34 €
SZ2022/PO1126 Odvoz odpadu zo stravovacieho zariadenia a jeho následná likvidácia Odb.: ESPIK Group, s.r.o.
Dod.: Obec Ostrovany
432 €
2022/25 Poskytnutie služieb externého manažmentu v rámci implementácie projektu "Rekonštrukcia ČOV v prostredí marginalizovaných rómskych komunít" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: PRIMAVERA PO, s.r.o.
4 140 €
22/37/054/590 Poskytovanie finančného príspevkuna podposru zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
6 812.16 €
2022/24 Zhotovenie diela na predmete zákazky "Rekonštrukcia ČOV v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
182 998.08 €
PZ0109000554 Dopoistenie stavieb Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
21.31 €
2022/23/SOC Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Seniorvital, n. o.
1 120 €
480/2022 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Úrad vlády SR
47 780 €
2022/22 Pristúpenie obce Ostrovany k Spoločnému školskému úradu Plavnica Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Obec Plavnica
0 €
2022-069 Zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Šarišské Michaľany
Dod.: Obec Ostrovany
0 €
2022/21 Zmena popisu stavebných položiek projektu Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: CBR s. r. o.
0 €
070922-1 Spracovanie piatich následných monitorovacích správ pre projekt "Ostrovany-výdajné miesta na vodu" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Project Consult, s.r.o.
2 400 €
2022/20 Dodávka tovaru v rámci projektu "Zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: AGRI CS Slovakia s.r.o.
80 376 €
22/37/054/440 Zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: ÚPSVaR
3 796.20 €
ZM_SEP-IMRK2-2022-005034 Poskytnutie NFP na projekt "Zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany" Odb.: Obec Ostrovany
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
249 691.39 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2012

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy 2011

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom