ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Symboly obce

Erb
Vznik erbov siaha do ranného stredoveku, do krajín západnej Európy. Erby slúžili na odlíšenie jednotlivých rytierov v boji. Tomuto praktickému účelu bola a dodnes je podriadená aj tvorba a vzhľad erbov. Základom erbu je štít, vychádzajúci zo stredovekých vojenských štítov a na ňom umiestnené znamenie, ktoré má byť jednoduché, dobre viditeľné a ľahko identifikovateľné. Na základe týchto požiadaviek bola vyvinutá náuka o tvorbe a štúdií erbov – heraldika.
Pri výbere znamenia obce na erb sa má vychádzať zo symboliky života ľudí danej lokality. Ak má obec históriou zachytenú symboliku, musí vychádzať z nej. Návrh novej symboliky by tak neprešiel heraldickou komisiou MV SR. Našej obci sa zachovali dve pečatidlá, a to z roku 1786, ktorého stred vypĺňa symbol obce – kôň a z roku 1868, na ktorom bol symbolom obce stojací vôl na pažiti (obce zvykli meniť svoje znamenie).

Znamením obce sa, po rozhodnutí poslancov obecného zastupiteľstva, teda stáva stojací kôň na zelenej pažiti.

V súčasnosti sú erb, vlajka a pečať obce najvýznamnejšie symboly obce.

Erb obce – stojací strieborný (biely) kôň v modrom poli na zelenej pažiti.

Vlajka 
Vlajka obce je ukončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky a pomerom strán 2:3. Jej farebnosť: modrá, biela a zelená.


Pečať
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom Obec Ostrovany.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom