ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

 Obec Ostrovany v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácie) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

s t a n o v u j e

poplatky za sprístupnenie informácií:

1. Vyhotovenie kópií žiadaných informácií (kopírovacie práce)
Formát A4
- jedna strana 0,10 €
- obojstranne 0,15 €
Formát A3
- jedna strana 0,15 €
- obojstranne 0,22 €
2. Obálky (úhrada za ks)
- A6
- A5
- A4
- s doručenkou doporučene
3. Poštovné
Listová zásielka 1. trieda
- do 50g 0,60 €
- do 100g 0,70 €
- do 500g 0,80 €
- do 1kg 1,20 €
- do 2 kg 2,20 €
Listová zásielka 2. trieda
- do 50g 0,40 €
- do 100 g 0,50 €
- do 500 g 1,40 €
- do 1kg 1,80 €
- do 2kg 2,80 €
Doporučený list 1. Trieda
- do 50 g 1,20 €
- do 100g 1,30 €
- do 500g 1,40 €
- do 1 kg 1,60 €
- do 2 kg 2,80 €
Doporučený list 2. Trieda
- do 50 g 1,00 €
- do 100 g 1,10 €
- do 500 g 1,20 €
- do 1 kg 1,60 €
- do 2 kg 2,60 €
Doplnkové služby - poštovné
- doručenka k doporučeným listom 0,40 €
- do vlastných rúk k doporučeným listom 0,10 €

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií sa určuje ako súčet týchto nákladov.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom