ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Rozhodnutia obce

ROZHODNUTIA OBCE

(informácie o možnosti a spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce a o súdnom preskúmavaní rozhodnutí obce)


1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce:

- Miesto podania opravného prostriedku:
Obecný úrad v Ostrovanch
082 22 Ostrovany 60

- Spôsob podania opravného prostriedku: vždy písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ v konkrétnom rozhodnutí obce nie je uvedené inak.
- Lehota na podanie opravného prostriedku: lehota je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce
Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ustanovenie § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.

Pri preskúmavaní rozhodnutia musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom