Aktuality

Návrh výstavby a projektovej prípravy "Domu nádeje" v obci Ostrovany na pripomienkovanie obyvateľmi obce

 13.04.2018

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch sa na svojich zasadnutiach dňa 1.3.2018 a 12.4.2018 uznieslo na projektovej príprave a výstavbe „Domu nádeje“ v obci Ostrovany. Na základe týchto uznesení odporučili zverejniť pripravovaný zámer výstavby „Domu nádeje“ na tejto stránke obce na verejné pripomienkovanie.

Zámerom je postaviť tento objekt na pozemku bývalého cintorína oproti obecnému úradu.

Svoje pripomienky môžete adresovať písomne do podateľne obecného úradu na adresu:

Obec Ostrovany

Obecný úrad

082 22 Ostrovany 60,

alebo emailom na adresu:

obecostrovany@obecostrovany.sk

najneskôr do 15. mája 2018.

Pohľad od obecného úradu

Pohľad od tenisového kurtu

Pohľad od domu pána Berdisa Vladimíra 

Pohľad od pána Gubčíka Františka

Pohľad od obecného úradu

Pohľad od obecného úradu

Pohľad z vrchu

Situácia osadenia stavby

Rez stavbou

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom