Aktuality

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 12.09.2017

Verejná vyhláška s grafickou prílohou - formát PDF na stiahnutie 

                                                                     Obec Ražňany - stavebný úrad

                                                          Obecný úrad v Ražňanoch 235, 082 61 Ražňany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí územného konania  a nariadenie ústneho konania

                                              VEREJNÁ  VYHLÁŠK

Líniová stavba: "Ražňany, Ostrovany - VN vedenie V 545" v k.ú  Ražňany a Ostrovany.

Obec Ražňany v súlade s ustanovením § 80 zákona 50/1971 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

                                                                                          nariaďuje

o predloženom návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

                                      22.9.2017 o 9,30 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Ražňanoch súp. č. 235.

Do podkladov rozhodnutoa možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade a pri ústnom konaní.

                                                                                                                         Radovan Rokošný

                                                                                                                             starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom