Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

O Z N Á M E N I E nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

 27.11.2020

O Z N Á M E N I E

nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch p. Elemírovi Duždovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 23. 9. 2020, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca“ doručená na Obecný úrad v Ostrovanoch.

P. Elemír Dužda v súlade s § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa        § 189 ods. 2 a 3.

Náhradník p. Martin Švec neprijal mandát na poslanca Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch.

V zmysle § 192 ods. 2 zákona 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Ostrovany Mgr. Rastislav Popuša dňom 25.11.2020 oznamuje, že v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Ostrovany do obecného zastupiteľstva konaných dňa 10.11.2018 ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje Rastislav ŠVEC, ktorého ako kandidáta navrhla strana SNS, s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 25.11.2020.

Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Rastislav  ŠVEC ujme výkonu svojej funkcie.

V Ostrovanoch  25. 11. 2020                                    ............................................................

Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom