Cirkev

Kostol sv. Kozmu a Damiána v Ostrovnoch

FARSKÉ OZNAMY

- filiálka Ostrovany (IČO 36165352) - patróni sv. Kozma a Damián

Sväté omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok 16.10.2017 16,00 hod.
Utorok
Streda 18.10.2017 16,30 hod.
Štvrtok
Piatok 
Sobota 
Nedeľa 22.10.2017 9,00 hod. 
Pondelok
Utorok 24.10.2017 17,00 hod.
Streda 
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa 29.10.2017 9,00 hod.
LEKTORI - sv.omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok
Utorok
Streda
  
Štvrtok 
Piatok
Sobota
Nedeľa

Rimskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany

Kňazi vo farnosti - Mgr. Peter Kišeľa        - farár

                                -                                     - kaplán

Poštová adresa farnosti:

Farnosť sv. Michala Archanjela
M.R. Štefánika 21,
082 22 Šarišské Michaľany
telefón: 051/45822370911 368 759 

Webové sídlo farnosti:
www.sarisskemichalany.rimkat.sk

E-mail farnosti:
farnostsarisskemichalany@gmail.com

IČO farnosti: 319788487
DIČ farnosti: 2020733176

Kancelária farnosti:

- na základe matrikových údajov sa vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty,
- vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky,
- prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva),
- sprostredkúva nahlásenie pohrebu.

Pondelok Utorok  Streda Štvrtok  Piatok 
15:30-16:30  9:00-10:00 15:30-16:30   - 


9:00 - 10:00

15:30 - 16:30


V prípade potreby aj po sv. omši.
V prvopiatkovom týždni úradné hodiny budú obmedzené z dôvodu spovedania, počas cirkevných a štátnych sviatkov NEBUDÚ!!!

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom