Cirkev

Kostol sv. Kozmu a Damiána v Ostrovnoch

FARSKÉ OZNAMY

- filiálka Ostrovany (IČO 36165352) - patróni sv. Kozma a Damián

Sväté omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok 20.3.2017 17,00 hod.
Utorok 21.3.2017 17,00 hod.
Streda   
Štvrtok
Piatok 
Sobota  25.3.2017 9,15 hod.
Nedeľa 26.3.2017 9,00 hod. 
Pondelok
Utorok 28.3.2017 17,00 hod.
Streda 
Štvrtok
Piatok
Sobota 1.4.2017 16,00 hod.
Nedeľa 2.4.2017 9,00 hod.
LEKTORI - sv.omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok
Utorok 28.3.2017 Renáta Vyhnánková
Terézia Olejníková
Streda
  
Štvrtok 
Piatok
Sobota
Nedeľa 2.4.2017 Katarína Triščová
Vratislav Lukáč
Simona Lukáčová

Rimskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany

Kňazi vo farnosti - Mgr. Peter Kišeľa        - farár

                            - Mgr. Peter Majerník    - kaplán

Poštová adresa farnosti:

Farnosť sv. Michala Archanjela
M.R. Štefánika 21,
082 22 Šarišské Michaľany
telefón: 051/45822370911 368 759 

Webové sídlo farnosti:
www.sarisskemichalany.rimkat.sk

E-mail farnosti:
farnostsarisskemichalany@gmail.com

IČO farnosti: 319788487
DIČ farnosti: 2020733176

Kancelária farnosti:

- na základe matrikových údajov sa vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty,
- vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky,
- prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva),
- sprostredkúva nahlásenie pohrebu.

Pondelok Utorok  Streda Štvrtok  Piatok 
15:30-16:30  9:00-10:00 15:30-16:30   - 


9:00 - 10:00

15:30 - 16:30


V prípade potreby aj po sv. omši.
V prvopiatkovom týždni úradné hodiny budú obmedzené z dôvodu spovedania, počas cirkevných a štátnych sviatkov NEBUDÚ!!!

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné