Cirkev

Kostol sv. Kozmu a Damiána v Ostrovnoch

FARSKÉ OZNAMY

- filiálka Ostrovany (IČO 36165352) - patróni sv. Kozma a Damián

Sväté omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok
Utorok 8.8.2017 17,30 hod.
Streda
Štvrtok 10.8.2017 17,30 hod.
Piatok 
Sobota 
Nedeľa 13.8.2017 9,00 hod. 
Pondelok
Utorok 15.8.2017 9,00 hod. Nanebovzarie p. Márie, prikázaný sviatok
Streda 
Štvrtok
Piatok 18.8.2017 17,30 hod.
Sobota
Nedeľa 20.8.2017 9,00 hod.
LEKTORI - sv.omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok
Utorok
Streda
  
Štvrtok 
Piatok
Sobota
Nedeľa

Rimskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany

Kňazi vo farnosti - Mgr. Peter Kišeľa        - farár

                                -                                     - kaplán

Poštová adresa farnosti:

Farnosť sv. Michala Archanjela
M.R. Štefánika 21,
082 22 Šarišské Michaľany
telefón: 051/45822370911 368 759 

Webové sídlo farnosti:
www.sarisskemichalany.rimkat.sk

E-mail farnosti:
farnostsarisskemichalany@gmail.com

IČO farnosti: 319788487
DIČ farnosti: 2020733176

Kancelária farnosti:

- na základe matrikových údajov sa vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty,
- vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky,
- prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva),
- sprostredkúva nahlásenie pohrebu.

Pondelok Utorok  Streda Štvrtok  Piatok 
15:30-16:30  9:00-10:00 15:30-16:30   - 


9:00 - 10:00

15:30 - 16:30


V prípade potreby aj po sv. omši.
V prvopiatkovom týždni úradné hodiny budú obmedzené z dôvodu spovedania, počas cirkevných a štátnych sviatkov NEBUDÚ!!!

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom