Cirkev

Kostol sv. Kozmu a Damiána v Ostrovnoch

FARSKÉ OZNAMY

- filiálka Ostrovany (IČO 36165352) - patróni sv. Kozma a Damián

Sväté omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok
Utorok 16.5.2017 17,30 hod.
Streda
Štvrtok
Piatok 
Sobota  20.2.2017 17,00 hod.
Nedeľa 21.5.2017 9,00 hod. 
Pondelok
Utorok 23.5.2017 17,30 hod.
Streda 
Štvrtok 25.5.2017 17,30 hod. Nanebovstúpenie Pána , prikázaný sviatok
Piatok
Sobota 27.5.2017 17,00 hod.
Nedeľa 28.5.2017 8,30 hod.
LEKTORI - sv.omše v kostole v Ostrovanoch:
Pondelok
Utorok 2.5.2017 Božena Krišková
Julka Bruzdová
Streda
  
Štvrtok 
Piatok 5.5.2017 Helena Reváková
Terezka Olejníková
Sobota
Nedeľa 7.5.2017 Katarína Kolarčíková
Martin Jaco
Monika Jacová

Rimskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michaľany

Kňazi vo farnosti - Mgr. Peter Kišeľa        - farár

                                -                                     - kaplán

Poštová adresa farnosti:

Farnosť sv. Michala Archanjela
M.R. Štefánika 21,
082 22 Šarišské Michaľany
telefón: 051/45822370911 368 759 

Webové sídlo farnosti:
www.sarisskemichalany.rimkat.sk

E-mail farnosti:
farnostsarisskemichalany@gmail.com

IČO farnosti: 319788487
DIČ farnosti: 2020733176

Kancelária farnosti:

- na základe matrikových údajov sa vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty,
- vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky,
- prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva),
- sprostredkúva nahlásenie pohrebu.

Pondelok Utorok  Streda Štvrtok  Piatok 
15:30-16:30  9:00-10:00 15:30-16:30   - 


9:00 - 10:00

15:30 - 16:30


V prípade potreby aj po sv. omši.
V prvopiatkovom týždni úradné hodiny budú obmedzené z dôvodu spovedania, počas cirkevných a štátnych sviatkov NEBUDÚ!!!

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom