Aktuality

OZNÁMENIE o názvoch ulíc, pridelení orientačných čísel domov a informácia k výmene osobných dokladov

 01.03.2018

Oznámenie

o názvoch ulíc, pridelení orientačných čísel domov a informácia k výmene osobných dokladov

Obecný úrad oznamuje občanom, že do registra adries boli zapísané ulice v obci a pridelené orientačné čísla všetkým rodinným domom a iným stavbám v obci  na základe schváleného VZN obce Ostrovany č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Ostrovany zo dňa 15. 12. 2016 platného od 1. 1. 2017

1. Priradenie orientačného čísla stavbe rodinného domu

Každá budova je označená okrem súpisného čísla, ktoré ostáva naďalej v platnosti, aj orientačným číslom, ktoré Vám bude vydané pri vydaní potvrdenia o trvalom pobyte.

2. Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte

Na požiadanie Vám Obecný úrad  Ostrovany vystaví potvrdenie o trvalom pobyte (s uvedením názvu ulice a orientačného čísla), na základe ktorého Vám, na Klientskom centre v budove Okresného úradu v Sabinove,  Okresné riaditeľstvo PZ  oddelenie dokladov v Sabinove  vystaví nový občiansky preukaz. Vydanie nového občianskeho preukazu v tomto prípade nepodlieha správnemu poplatku.

Stránkové hodiny OR PZ, oddelenie dokladov v Sabinove

pondelok                    od 8.00 do 15.00 hod.

utorok                         od 8.00 do 15.00 hod.

streda                          od 8,00 do 17.00 hod.

štvrtok                        od 8,00 do 15.00 hod.

piatok                         od 7.30 do 14.00 hod.

3. Oznámenie o zmene adresy

Na základe vydaného občianskeho preukazu s názvom ulice, súpisným a orientačným číslom, je potrebné skontrolovať či Vám bolo urobená aj zmena adresy vo všetkých inštitúciách, ktoré informáciu o Vašom trvalom pobyte evidujú, napr. Váš zamestnávateľ, zdravotná poisťovňa, komerčná poisťovňa, v prípade samostatne zárobkovo činných osôb sociálna poisťovňa, daňový úrad, dopravný inšpektorát, živnostensý úrad a pod.

Podľa zákona o občianskych preukazoch je povinnosťou každého občana požiadať Okresné riaditeľstvo PZ o vydanie nového občianskeho preukazu s názvom ulice a orientačného čísla.

Vzhľadom na veľký rozsah výmeny občianskych preukazov žiadam občanov obce aby postupne prichádzali na obecný úrad po potvrdenia o trvalom pobyte a zároveň si vymenili občianske preukazy na OR PZ, oddelení dokladov v Sabinove.

Obec si vyhradzuje právo vydávať potvrdenia o trvalom pobyte omedzenému počtu židateľov, aby nedochádzalo k zahlteniu klienského centra, Okresného úradu v Sabinove.

  

                                                                                                                                               Ing. Cyril Revák

                                                                                                                                                 starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom