Aktuality

Výzva - zimná údržba miestnych komunikácii

 17.01.2018

     Obec Ostrovany - správca miestnych komunikácii a verejných priestranstiev oznamuje vlastníkom motorových vozidiel parkujúcich na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci, že v čase zimnej údržby miestnych komunikácii a verejných priestranstiev sú povinní sprístupniť parkovacie miesto  na odhrnutie snehu mechanizmami a pracovníkmi obce.  Pokiaľ parkovacie miesto nie je sprístupnené zimnej údržbe mechanizmami a pracovníkmi obce je majiteľ motorového vozidla povinný toto parkovacie miesto a jeho okolie bezodkladne očistiť od snehu sám na vlastné náklady. Zároveň upozorňujem majiteľov vozidiel parkujúcich na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách počas zimnej údržby, že obec nenesie zodpovednosť za poškodenie motorových vozidiel pri výkone svojich povinností.

     Každý majiteľ motorového vozidla je povinný parkovať s vozidlom na svojom pozemku a netvoriť prekážku pri správe majetku obce.

     Ak budú zistené porušenia pri zimnej údržby miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci nedisciplinovanosťou majiteľov motorových vozidiel pristúpi starosta obce k riešeniu týchto nedostatkov kompetenčnými postihmi.

                                                                                                        Ing. Cyril Revák

                                                                                                        starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom