Aktuality

NOVÝ Územný plán obce Ostrovany

 05.12.2017

Formulár na podávanie návrhov k novému Územnému plánu obce Ostrovany 

Obec Ostrovany pristúpila k obstaraniu nového Územného plánu obce Ostrovany podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 30 ods. (4): Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.

Doteraz platný Územný plán obce Ostrovany bol obstaraný a schválený v roku 2010 (26.8.2010). Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu boli obstarané a schválené v roku 2013 (30.4.2013). Prax ukázala a ukazuje, že niektoré zásady a regulatívy sú už pre súčasnú dobu nepotrebné a naopak niektoré chýbajú, čo sa týka najmä verejnoprospešných stavieb. Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch svojím uznesením č. 108/2017 zo dňa 5.10.2017 po prerokovaní Návrhu na spracovanie nového Územného plánu obce Ostrovany určilo lehotu do 31. marca 2018 na podávanie  návrhov k spracovaniu nového Územnému plánu obce Ostrovany.

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom