Aktuality

PODÁVANIE NÁVRHOV na vypracovanie nového Územného plánu obce Ostrovany

 01.12.2017

Obec Ostrovany začala proces prípravy obstarania nového Územného plánu obce. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 108/2017 zo dňa 5.10.2017 po prerokovaní Návrhu na spracovanie nového Územného plánu obce Ostrovany určilo lehotu do 31.marca 2018 na podávanie pripomienok a návrhov k spracovaniu nového Územnému plánu obce Ostrovany.

Platný Územný plán obce Ostrovany  z roku  2010, Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu z roku 2013 sú zverejnené na obecnom webovom sídle v časti Dokumenty obce/Územný plán obce.

Termín na podávanie návrhov je do 31.3.2018

FORMULÁR NA  PODÁVANIE NÁVRHOV RTF

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom